Ogłoszenia

  Przetargi i zamówienia publiczne 

[18.04.2018]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 2 szt. chłodni kontenerowych

>> Zawiadomienie - chłodnie(pdf)


 

 


  Ogłoszenia o naborze do pracy 

[30.11.2020]: Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej o naborze lekarzy weterynarii do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2021 w ramach wyznaczenia

>> Ogłoszenie - wyznaczenie(pdf)

>> ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI(docx)