Struktura Inspektoratu

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY 

POWIATOWEGO  INSPEKTORATU WETERYNARII

W  ŁĘCZNEJ

 

 

1POWIATOWY  LEKARZ  WETERYNARII   W  ŁĘCZNEJ

     lek.wet. Jarosław Bliźniuk

 

 

-  ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA  I  OCHRONY  ZWIERZĄT

  • starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt – kierownik zespołu,
  • inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
  • inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru nad identyfikacją rejestracją zwierząt  i kontroli  wymogów wzajemnej zgodności

-  ZESPÓŁ DO  SPRAW  BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ ORAZ  UBOCZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 

  • starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności  - kierownik zespołu,
  • inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych

 

-  ZESPÓŁ DO SPRAW  FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

  •     Główny Księgowy - kierownik zespołu,
  •     księgowy - ½ etatu,
  •     informatyk- ½ etatu,
  •     starszy referent

 

-  SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ

 

 

2. ZASTĘPCA  POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII W  ŁĘCZNEJ