Struktura Inspektoratu

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY 

POWIATOWEGO  INSPEKTORATU WETERYNARII

W  ŁĘCZNEJ

 

 

-  POWIATOWY  LEKARZ  WETERYNARII   W  ŁĘCZNEJ

     

 

 

- ZASTĘPCA  POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII W  ŁĘCZNEJ

 

-  ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA  I  OCHRONY  ZWIERZĄT

 

-  ZESPÓŁ DO  SPRAW  BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ i UTYLIZACJI 

 

-  ZESPÓŁ DO SPRAW  FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

 

-  SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ