Struktura Inspektoratu

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY 

POWIATOWEGO  INSPEKTORATU WETERYNARII

W  ŁĘCZNEJ

 

 

-  POWIATOWY  LEKARZ  WETERYNARII   W  ŁĘCZNEJ

     lek.wet. Jarosław Bliźniuk

 

 

- ZASTĘPCA  POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII W  ŁĘCZNEJ - lek.wet. Joanna Bauman

 

-  ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA  I  OCHRONY  ZWIERZĄT

  • Kierownik zespołu - Starszy Inspektor Weterynaryjny - lek.wet. Joanna Bauman
  • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Gabriela Budzyńska-Janiak
  • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Wioletta Gągoł
  • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Anna Janecka

 

-  ZESPÓŁ DO  SPRAW  BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

  • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Edyta Jóźwiak
  • Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Anna Malinowska

 

-  ZESPÓŁ DO  SPRAW  PASZ i UTYLIZACJI 

  • Inspektor Weterynaryjny - Wioletta Wójtowicz

 

-  ZESPÓŁ DO SPRAW  FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

  •     Kierownik zespołu - Główny Księgowy - Beata Matejanka
  •     Księgowy/Informatyk - Radosław Adamek
  •     Referent - Julia Zakostowicz

 

-  SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ - Lidia Baranowska