Aktualności

[23.05.2024]: Pismo dotyczące podrzucania dzikich zwierząt do ZOO w Zamościu.

>> podrzucanie ZOO(pdf)


[07.02.2024]: Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy.

>> Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa(pdf)

>> Harmonogram pracy radców prawnych i adwokatów(pdf)

>> Harmonogram pracy punktów niedpłatnej pomocy(pdf)


[03.01.2024]: Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący prowadzenia dokumentacji stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacji leczenia zwierząt.

>> komunikat(pdf)


[10.02.2023]: Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia zgodnie z art. 20. Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570) do dnia 10.02.2023 przez podmioty podlegające zatwierdzeniu i zarejestrowaniu w PIW Łęczna na podstawie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.

>> oświadczenie(docx)


[04.10.2022]: Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych

>> wytyczne KE(pdf)


[04.01.2022]: ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego

>> rozporządzenie Nr 1(pdf)


[14.10.2021]: Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

>> Apel(pdf)


[17.08.2021]: OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym, 2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, 3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


[07.01.2021]: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej o wycofaniu druków zgłoszeń przemieszczeń zwierząt podpisanych jednocześnie przez sprzedającego i kupującego

>> Informacja druki zgłoszeń przemieszczeń(pdf)


[04.05.2020]: ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia ZARZĄDZENIA NR 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu w Łęcznej

>> ZARZĄDZENIE NR 3/2020(pdf)


[24.03.2020]: ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu w Łęcznej

>> ZARZĄDZENIE NR 2/2020(pdf)


[03.03.2020]: Plakat informacyjny dotyczący profilaktyki związanej z koronawirusem przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia.

>> profilaktyka - koronawirus(pdf)


[06.09.2019]: KAMPANIA "PRODUKT POLSKI"

Na prawym panelu umieszczone zostało logo PRODUKT POLSKI, które po wciśnięciu przekierowuje na stronę kampanii "PRODUKT POLSKI"

Materiały informacyjno-promocyjne:

>> plakat informacyjny kampanii PRODUKT POLSKI(pdf)

>> film promocyjny kampanii PRODUKT POLSKI(mp4)


[11.07.2019]: ROZPORZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego

>> rozporządzenie - zgnilec(pdf)


[23.05.2019]: ROZPORZĄDZENIE NR 4 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego

>> rozporządzenie Nr 4(pdf)


[08.03.2019]: ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2018 r., zmienionego rozporządzeniem Nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 12 grudnia 2018 r.

>> rozporządzenie Nr 3(pdf)


[08.03.2019]: ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 6 czerwca 2018 r., zmienionego rozporządzeniem Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 12 września 2018 r., oraz rozporządzeniem Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 5 lutego 2019r.

>> rozporządzenie Nr 2(pdf)


[04.03.2019]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej zamieszcza wzory oświadczenia lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią oraz oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

>> Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią(docx)

>> Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią(docx)


[05.02.2019]: Ulotka informacyjna dla rolników opracowana w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

>> ubój z konieczności(pdf)


[21.09.2018]: Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

>> Zasady przeprowadzania kontroli (pdf)[27.12.2018]: ROZPORZĄDZENIE NR 6 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2018 r.

>> Rozporządzenie nr 6 (pdf)


[20.09.2018]: ROZPORZĄDZENIE NR 48 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach lubartowskim i łęczyńskim

>> Rozporządzenie nr 48 (pdf)


[17.09.2018]: ROZPORZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i świdnickiego

>> Rozporządzenie nr 45 (pdf)


[17.09.2018]: ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 12 września 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 6 czerwca 2018 r.

>> Rozporządzenie nr 3 (pdf)


[03.09.2018]: ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego

>> Rozporządzenie nr 2 (pdf)


[11.06.2018]: ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego

>> Rozporządzenie nr 1 (pdf)


[05.01.2018]: Ulotka skierowana do hodowców zwierząt gospodarskich dotycząca antybiotyków.

>> Ulotka - antybiotyki (pdf)


[27.12.2017]: ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 7 sierpnia 2017 r.

>> Rozporządzenie nr 2 (pdf)


[18.08.2017]: ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin Ludwin, Puchaczów, Łęczna, Milejów, Cyców powiatu łęczyńskiego obejmujących obwody łowieckie nr 125, 126, 139, 127, 140, 141, 128, 113

>> Rozporządzenie nr 1/2017(pdf)


[05.04.2017]: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

>> rozporządzenie(pdf)


[28.02.2017]: Informacja dotycząca rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczący uboju gospodarczego i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

>> rolniczy handel detaliczny(pdf)

>> ubój gospodarczy i uboczne produkty poch. zwierzęcego(pdf)


[21.02.2017]: Zasady w zakresie tymczasowej minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji oraz lista kontrolna elementów bioasekuracji do stosowania na fermach w ramach kontroli własnej

>> zasady bioasekuracji(pdf)

>> lista kontrolna elementów bioasekuracji(pdf)


[13.02.2017]: Informacja dla rolników i innych podmiotów pt. "Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności"

>> informacja-sprzedaż bezp(pdf)


[12.01.2017]: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dot. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

>> komunikat(pdf)


[23.12.2016]: Ulotka informacyjna dla hodowców drobiu dot. wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

>> ulotka-grypa(pdf)


[23.12.2016]: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

>> rozporządzenie-grypa(pdf)


[19.12.2016]: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r.w Polsce

>> komunikat(pdf)


[16.12.2016]: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

>> wytyczne(pdf)


[06.12.2016]: Informacja Głównego Lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

>> H5N8(pdf)


[14.11.2016]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków w miejscowości Lubczyna (gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie).

Obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) podtypu H5N8 potwierdzono w próbkach zbiorczych pobranych od 5 padłych dzikich kaczek i 1 mewy. Zwłoki ptaków (łącznie znaleziono ok. 50 sztuk padłych ptaków) znaleziono w pobliżu zbiornika wodnego Dąbie.

W związku z powyższym zalecam zachować szczególną ostrożność i stosowanie odpowiednich zasad bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa


[20.10.2016]: Informacja o zmianie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

>> Ulotka(pdf)


[03.10.2016]: Pismo Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie sposobu postępowania w przypadkach zdarzeń (drogowych lub innych) z udziałem zwierząt dziko żyjących

>> Wypadki drogowe(pdf)


[07.09.2016]: Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dot. postępowania z padłą trzodą chlewną

>> Informacja GLW trzoda(pdf)


[07.09.2016]: Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o ochronnym szczepieniu lisów w dniach 17-26 września 2016 r.

>> Komunikat WLW lisy(docx)


[22.08.2016]: Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z pojawieniem się kolejnych ognisk ASF

>> Apel GLW(pdf)


[16.08.2016]: Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju świń na użytek własny

>> Pismo GLW - ubój (pdf)


[30.06.2016]: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej o sytuacji epizootycznej na terenie kraju w zakresie afrykańskiego pomoru świń

>> Informacja ASF (pdf)


[12.05.2016]: Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie o ochronnym szczepieniu lisów w dniach 15-21 maja 2016 r.

>> Pismo lisy (docx)


[11.09.2015]: Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dotyczące afrykańskiego pomoru świń

>> Pismo ASF (pdf)


[02.03.2015]: Informacja prasowa Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń

>> Komunikat ASF (pdf)


[29.12.2014]: Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dot. zagrożenia wystąpienia grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

>> Grypa ptaków (pdf) 


[28.08.2014]: Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produltów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO) 

>> Wytyczne MLO (doc)


[25.05.2014]: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

>> Komunikat Wścieklizna (doc)


[25.02.2014]: W związku z zaistniałą sytuacją związaną z afrykańskim pomorem świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej zwraca uwagę na ogromne znaczenie niewyrzucania poza teren gospodarstw żywności pochodzenia zwierzęcego, gdyż może się to przyczynić do rozwleczenia choroby poprzez zwierzęta wolnożyjące (dziki).


[17.02.2014]: Materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej dotyczące afrykańskiego pomoru świń, przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach:

>>Materiały ASF (doc)

>>Materiały ASF (pdf)


[27.09.2013]: Ważne informacje dotyczące uboju z konieczności poza rzeźnią:

>> Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju poza rzeźnią


[23.09.2013]: Ważne informacje dotyczące afrykańskiego            i klasycznego pomoru świń:

>> Afrykański pomór świń - Realne zagrożenie

>> Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską

>> Informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie klasycznego pomoru świń


Informacje dla hodowców świń:

Informacja 1 (pdf)

Informacja 2 (pdf)

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że teren powiatu łęczyńskiego wraz z powiatami parczewskim, świdnickim i włodawskim utworzyły region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń. Wykaz wszystkich regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod następującą ścieżką dostępu: Zdrowie i ochrona zwierzątZwalczanie chorób zakaźnych Choroba Aujeszkyego wykaz regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.

Do regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzone:

 1. świnie do rzeźni z zastrzeżeniem, że podczas transportu zwierząt pochodzących z regionu prowadzącego program, środek transportu, którym będą przewożone świnie, na obszarze regionu uznanego za region wolny, nie będzie poruszał się po drogach w gospodarstwie oraz żadne świnie nie będą załadowywane ani rozładowywane z tego środka transportu, za wyjątkiem rozładunku w rzeźni;

 2. świnie do stad punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz targi, pokazy, wystawy i konkursy z udziałem zwierząt:

 • ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego lub

 • ze stada o statusie stada wolnego lub urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program , pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzeniem do regionu wolnego zostały poddane przynajmniej 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania przy czym odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, a drugie badanie powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem (wysyłką); badaniu próbek krwi w ramach realizacji programu podlegają świnie w wieku od 12 tygodnia życia:

 1. materiał biologiczny pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Auyeszkyego;

 2. materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym program , pod warunkiem, że jest on transportowany do stada przeznaczenia bezpośrednio z centrum lub przez będące pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej podmioty zajmujące się przechowywaniem, obrotem lub wykorzystywaniem materiału biologicznego.

Świnie wprowadzone do stad, punktów kopulacyjnych, punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy powinny być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do gospodarstwa świń, hodowca ma obowiązek zgłosić się z odpowiednią dokumentacją do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu wydania decyzji administracyjnej.

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2012r. ,poz. 1440) nastąpiła zmiana zasad pobierania próbek krwi do badań w ramach stałego monitorowania choroby Aujeszkyego.

Serologiczne badania kontrolne w kierunku choroby Aujeszkyego u świń ( stałe monitorowanie choroby), prowadzi się w stadach uznanych za:

 1. wolne od wirusa choroby Aujeszkyego;

 2. wolne od wirusa choroby Aujeszkyego- szczepione oraz

 3. urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego.

Celem stałego monitorowania choroby jest potwierdzenie utrzymania statusu:

 1. stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego oraz stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego- szczepionego;

 2. regionu wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.

Stałe monitorowanie choroby Aujeszkyego prowadzi się we wszystkich wskazanych powyżej stadach świń, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badania w ramach stałego monitorowania choroby Aujeszkyego prowadzone są raz w roku kalendarzowym. Odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi badaniami powinien wynosić od 3 do 12 miesięcy.

W trakcie prowadzenia stałego monitorowania choroby Aujeszkyego świnie, od których są pobierane próbki do badań, są trwale i indywidualnie oznakowane przez urzędowego lekarza weterynarii pobierającego próbki krwi lub posiadacza świń przez założenie kolczyka z kolejnym numerem zwierzęcia w stadzie.