ASF - afrykański pomór świń

[10.06.2024]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje o spotkaniu szkoleniowym w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 dla hodowców trzody chlewnej

>> spotkanie szkoleniowe(pdf)


[03.04.2024]: Rozporządzenie Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego

>> ROZPORZĄDZENIE Nr 2 PLW(pdf)


[24.01.2024]: Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego

>> ROZPORZĄDZENIE Nr 1 PLW(pdf)


[08.05.2023]: Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego

>> ROZPORZĄDZENIE Nr 1 PLW(pdf)


[24.04.2023]: Materiały informacyjne dla hodowców świń przygotowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

>> Prezentacja 1(pptx)

>> Prezentacja 2(pptx)

>> Prezentacja 3(pptx)


[22.10.2021]: Informacje dotyczące dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

>> Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego (docx)

>> Wytyczne GLW dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie(docx)

>> Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie(docx)

>> Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie (docx)


[17.08.2021]: Materiały i informacje dotyczące kampanii Stop ASF

>> Przesłanki kampanii(pdf)

>> Ulotka(pdf)

>> Infografika(pdf)


[02.11.2020]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że w dniu 21 października br. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1535 z dnia 21 października 2020 r. zmieniająca załącznik do Decyzji Wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

  Zmiany wprowadzone zgodnie z ww. decyzją obejmują włączenie do części II załącznika (obszaru objętego ograniczeniami) całego terenu powiatu łęczyńskiego.


[04.02.2020]: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

>> ROZPORZĄDZENIE MRiRW - polowania(pdf)


[13.01.2020]: ROZPORZĄDZENIE nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

>> ROZPORZĄDZENIE NR 5(pdf)


[20.08.2019]: ROZPORZĄDZENIE NR 24 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2019 r. uchylające rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i włodawskiego

>> ROZPORZĄDZENIE NR 24(pdf)


[19.07.2019]: ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i włodawskiego

>> ROZPORZĄDZENIE NR 9(pdf)


[11.07.2019]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. stwierdzono wystąpienie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu łęczyńskiego

>> Informacja 1 ognisko ASF (pdf)


[11.07.2019]: Pismo Głównego Lekarza Weterynarii o charakterze informacyjnym, w sprawie prowadzenia przez ARiMR w terminie do 27 lipca br. naboru wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw", na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, dla rolników, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności.

>> Pomoc - ASF (pdf)


[05.11.2018]: Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 30 października 2018 r. uchylające rozporządzenie Nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 26 października 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiecie łęczyńskim

>> Rozporządzenie nr 5 PLW (pdf)


[30.10.2018]: Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiecie łęczyńskim

>> Rozporządzenie nr 4 PLW (pdf)


[11.09.2018]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że w dniu 10 września 2018 r. stwierdzono wystąpienie drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu łęczyńskiego

>> Zawiadomienie 2 ognisko ASF(pdf)


[27.08.2018]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu łęczyńskiego

>> Zawiadomienie 1 ognisko ASF(pdf)


[16.07.2018]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że w dniu 15 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie trzeciego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u padłego dzika na terenie powiatu łęczyńskiego

>> Zawiadomienie 3 przypadek ASF(pdf)


[13.07.2018]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie drugiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u padłego dzika na terenie powiatu łęczyńskiego

>> Zawiadomienie 2 przypadek ASF(pdf)


[12.07.2018]: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że w dniu 9 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie pierwszego na terenie powiatu łęczyńskiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u padłego dzika

>> Zawiadomienie 1 przypadek ASF(pdf)


[22.06.2018]: ROZPORZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

>> ROZPORZĄDZENIE NR 15(pdf)


[12.04.2018]: Materiały informacyjne oraz przykładowe wzory dokumentacji przygotowane przez Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dotyczące bioasekuracji przy ASF

>> Ulotka - ASF(pdf)

>> Ulotka bioasekuracja(docx)

>> Wzór - Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjacych oraz domowych(xlsx)

>> Wzór - Rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa(xlsx)

>> Wzór - Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie(xlsx)

>> Wzór - Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie(xlsx)

>> Wzór - Spis świń w gospodarstwie(xlsx)

>> Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski(docx)


[20.03.2018]: Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dotyczący padłych dzików

>> Apel - ASF padłe dziki(pdf)


[15.03.2018]: Ulotka dotycząca bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń

>> Ulotka - ASF bioasekuracja(pdf)


[23.02.2018]: Informacja dla hodowców trzody chlewnej z powiatu łęczyńskiego w związku z ujęciem gmin Cyców, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Milejów i Łęczna jako należące do obszaru ochronnego

>> Informacja - obszar ochronny(pdf)


[11.12.2017]: Informacja dla hodowców trzody chlewnej z gmin Cyców, Ludwin, Puchaczów i Spiczyn, w związku z ujęciem tych gmin jako należące do obszaru ochronnego

>> Informacja - obszar ochronny(pdf)


[11.12.2017]: Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

>> Wytyczne - padły dzik(pdf)


[27.11.2017]: Informacja dla hodowców trzody chlewnej z gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów, w związku z ujęciem tych gmin jako należące do obszaru ochronnego

>> Informacja - obszar ochronny(pdf)


[18.08.2017]: Ulotka i broszura dotyczące ASF oraz bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń

>> Ulotka informacyjna ASF(pdf)

>> Broszura informacyjna ASF(pdf)


[05.07.2017]: Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń

>> Pismo-bioasekuracja(pdf)


Mapa prezentująca obecną sytuację epizootyczną odnośnie ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

>> Mapa ASF(strona GIW)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

>> ROZPORZĄDZENIE ASF(pdf)


Prezentacja "Bioasekuracja - najbardziej skuteczna ochrona świń przed ASF"

>> Bioasekuracja(pdf)


Wszystkie informacje dotyczące ASF można znaleźć na stronach Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

>> Informacje o ASF