Strona główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęcznej.

  Aktualności:


[29.08.2017]: W dziale Grypa ptaków zamieszczono ulotkę informacyjną dotyczącą ptasiej grypy oraz informację dla hodowców drobiu

>> przejdź do Grypa ptaków


[29.08.2017]: W dziale Grypa ptaków zamieszczono Apel Głównego Lekarza Weterynarii o utrzymanie na wysokim poziomie bioasekuracji w związku ze zbliżającym się okresem wzmożonej migracji dzikiego ptactwa

>> przejdź do Grypa ptaków


[24.08.2017]: W dziale ASF - afrykański pomór świń zamieszczono wydane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

>> przejdź do ASF - afrykański pomór świń


[24.08.2017]: W dziale Wścieklizna zamieszczono Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Szczepienie na terenie woj. Lubelskiego zostanie przeprowadzone w dniach 9 -20 września 2017 r.

>> przejdź do Wścieklizna


[18.08.2017]: W dziale aktualności zamieszczono ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin Ludwin, Puchaczów, Łęczna, Milejów, Cyców

>> przejdź do aktualności


[18.08.2017]: W dziale ASF - afrykański pomór świń zamieszczono ulotkę i broszurę dotyczące ASF oraz bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń

>> przejdź do ASF - afrykański pomór świń


[05.07.2017]: W dziale ASF - afrykański pomór świń zamieszczono pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń

>> przejdź do ASF - afrykański pomór świń


[13.04.2017]: W dziale Wścieklizna zamieszczono Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Szczepienie na terenie woj. Lubelskiego zostanie przeprowadzone w dniach 23 -28 kwietnia 2017 r.

>> przejdź do Wścieklizna


[05.04.2017]: W dziale aktualności zamieszczono ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 06 kwietnia 2017 r. i jednoczenie traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.(Dz. U. poz. 2091). W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łecznej zaleca wszystkim hodowcom drobiu i innych ptaków zapoznanie się i przetrzeganie obowiązującyh przepisów.

>> przejdź do aktualności


[28.02.2017]: W dziale aktualności zamieszczono informacje dotyczące rolniczego handlu detalicznego oraz uboju gospodarczego i postępowania z ubocznymi produktami poch. zwierzęcego


[21.02.2017]: W dziale aktualności zamieszczono zasady w zakresie tymczasowej minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji oraz listę kontrolną elementów bioasekuracji


[13.02.2017]: W dziale aktualności zamieszczono informację pt. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności


[12.01.2017]: W dziale aktualności zamieszczono komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


[23.12.2016]: W dziale aktualności zamieszczono ulotkę informacyjną dla hodowców drobiu dot. wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 .


[23.12.2016]: W dziale aktualności zamieszczono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków .


[19.12.2016]: W dziale aktualności zamieszczono komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim.


[16.12.2016]: W dziale aktualności zamieszczono wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.


[06.12.2016]: W dziale aktualności zamieszczono informację Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.


[14.11.2016]: W dziale aktualności zamieszczono informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łecznej o wystąpieniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków.


[20.10.2016]: W dziale aktualności zamieszczono informację o zmianie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.


[03.10.2016]: W dziale aktualności zamieszczono pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w przypadkach zdarzeń (drogowych lub innych) z udziałem zwierząt dziko żyjących.


[09.09.2016]: W dziale aktualności zamieszczono informację Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą postępowania z padłą trzodą chlewną.


[07.09.2016]: W dziale aktualności zamieszczono komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dotyczący szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.


[22.08.2016]: W dziale aktualności zamieszczono apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z pojawieniem się kolejnych ognisk ASF .


[16.08.2016]: W dziale aktualności zamieszczono stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 11.08.2016 w sprawie uboju świń na użytek własny.


[30.06.2016]: W dziale aktualności zamieszczono informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń.


[12.05.2016]: W dziale aktualności zamieszczono komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dotyczący szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.


[11.09.2015]: W dziale aktualności zamieszczono pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dotyczące afrykańskiego pomoru świń


[ 28.07.2015] KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU PIECZĘCI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łecznej zawiadamia, że z dniem 26 lipca 2015r. unieważnia pieczęć o treści:    

Piotr Biełuszka

URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

21-010 Łęczna

061012

Jakiekolwiek dokumenty opatrzone ww pieczęcią unieważnioną w ewidencji pieczęci urzędowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęcznej, począwszy od 26 lipca 2015r. zostają uznane za wystawione przez osobę nieuprawnioną.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii                             

     w Łęcznej

Jarosław Bliźniuk


[02.03.2015]: W dziale aktualności zamieszczono informację prasową Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń.


>>W dziale Aktualności zamieszczone zostały ważne informacje dla hodowców św.

 


Strona podzielona jest na 3 części:

1. lewy panel - menu - aby przeglądać strony Biuletynu wybierz interesujący Cię dział

2. prawy panel - zawiera wyszukiwarkę treści oraz linki do ważnych stron

3. w cetralnej części strony wyświetlane są informacje zawarte w wybranym  dziale