Sprawozdania finansowe i majątek

  Sprawozdania finansowe 

[10.05.2019]: Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

>> Bilans jednostki(pdf)

>> Rachunek zysków i strat(pdf)

>> Zestawienie zmian w funduszu jednostki(pdf)

>> informacja dodatkowa(pdf)


 

  Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęcznej 

   brutto    

Środki transportowe

samochody

 69 921,50

Sprzęt techniczny

urządzenia biurowe

 38 222,88
 Razem  108 144,38