Majątek

  Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęcznej 

   brutto    

Środki transportowe

samochody

 69 921,50

Sprzęt techniczny

urządzenia biurowe

 38 222,88
 Razem  108 144,38